"Beheer en moderniseer uw voorraadportfolio duurzame energie/GO's in een handomdraai"
Productinformatie: info@ems-soft.com
Helpdesk: support@ems-soft.com

SPENTA BV DISCLAIMER

De materialen en informatie op deze website worden geleverd "zoals ze zijn" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of afbeeldingen op de website voor enig doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete garanties niet toegestaan, waardoor de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Voor de producten en diensten van Spenta verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van Spenta BV op de website www.ems-soft.com.

In geen geval is Spenta B.V. aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook, of welke schade dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gebruik, besparingen of inkomsten, of de aanspraken van derden, ongeacht of Spenta B.V. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies, hoe dan ook veroorzaakt en op basis van welke aansprakelijkheidsleer dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het bezit, het gebruik of de prestaties van deze website, de informatie of het materiaal op deze website. Het vertrouwen dat u stelt in de informatie of het materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico.

Het gebruik van handelsnamen, commerciële bronnen of particuliere organisaties is alleen ter identificatie en impliceert geen goedkeuring door een dergelijke groep. Koppelingen op deze website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en het aanbieden van een dergelijke koppeling betekent niet dat wij die site of de aanbieder ervan of de inhoud, producten of diensten die daarop staan of worden aangeboden, onderschrijven. 

Spenta B.V.