"Beheer en moderniseer uw voorraadportfolio duurzame energie/GO's in een handomdraai"
Productinformatie: info@ems-soft.com
Helpdesk: support@ems-soft.com

SPENTA BV PRIVACY-, COOKIES- en TOEGANKELIJK GEBRUIK BELEID

EMS is een product van Spenta B.V. . EMS is een business to business software as a service (SaaS) product voor bedrijven. Spenta B.V. respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van haar EMS website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Ook vindt Spenta het belangrijk dat er een acceptable use policy wordt verstrekt aan de gebruikers om het juiste gebruik van haar website en diensten te waarborgen.

Daarom hebben we een beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autotiteit Persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u het gebruik van cookies en andere trackingapparaten accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of trackingcookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Door de website te blijven bezoeken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we op onze website een andere methode voor het accepteren van cookies hebben ingesteld.

De huidige versie van dit beleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoeken van onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. We werken dit beleid van tijd tot tijd bij, dus bekijk dit beleid regelmatig.

Artikel 1. Definitie

 1. Website (hierna: "Website") www.ems-soft.com.
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Spenta B.V., gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende te Leidschendam, Postbus 1268, 2260 BG.

In dit privacy-, cookie- en acceptabel gebruiksbeleid (het "Beleid") worden de regels uiteengezet die gelden voor:

(a) het gebruik van de website op www.ems-soft.nl, elke opvolgende website, en de diensten beschikbaar op die website of elke opvolgende website (de "Diensten"); en

(b) de overdracht, opslag en verwerking van inhoud door u, of door een persoon namens u, met behulp van de Services ("Inhoud").

(c) Verantwoordelijkheden van de natuurlijke persoon of een bedrijf die de websitediensten gebruikt (beleid voor aanvaardbaar gebruik)

Verwijzingen in dit Beleid naar "u" zijn naar bedrijf of natuurlijke persoon (privépersoon) voor de Diensten en elke individuele gebruiker van de Diensten en "uw" moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd; en verwijzingen in dit Beleid naar "ons" zijn naar Controller (en "wij" en "onze" moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd).

Artikel 2. Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de Website zijn strikt persoonlijk. Als natuurlijk persoon of bedrijf onthoudt u zich ervan de gegevens en informatie van deze Website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. Inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (rapporten, tabellen, interfaces), beelden in welke structuur dan ook, en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te bedienen en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, worden beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging of afgeleide producten ervan, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Het feit dat de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen eventuele inbreuken, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een verklaring van afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met de regels die in dit Beleid worden uiteengezet:

Algemene gebruiksregels

 • We vragen je uitdrukkelijk om akkoord te gaan met de voorwaarden van dit beleid voordat je Inhoud uploadt of indient of anderszins gebruikmaakt van de Diensten.
 • Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om de Services te gebruiken; en door de Services te gebruiken, garandeer en verklaar je ons dat je ten minste 18 jaar oud bent.
 • U mag de Services niet gebruiken op een manier die schade aan de Services of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Services veroorzaakt of kan veroorzaken.
 • U moet ervoor zorgen dat alle Inhoud voldoet aan de bepalingen van dit Beleid.

Verder mag u de Services niet gebruiken:

(a) op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus, bedrieglijk of schadelijk is; of

(b) in verband met onwettige, illegale, frauduleuze, bedrieglijke of schadelijke doeleinden of activiteiten.

Onwettige inhoud

Inhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van een persoon en mag geen aanleiding kunnen geven tot gerechtelijke stappen tegen een persoon (in elk geval in elk rechtsgebied en onder elk toepasselijk recht).

Content en het gebruik van Content door ons op enige wijze waarvoor u een licentie of anderszins toestemming hebt, mag niet:

(a) lasterlijk of kwaadwillig vals zijn;

(b) obsceen of onfatsoenlijk zijn;

(c) inbreuk maken op enig auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, databaserecht, handelsmerkrecht, modelrecht, recht op passing-off of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) het schenden van enig recht op vertrouwen, recht op privacy of recht onder de wetgeving op gegevensbescherming;

(e) nalatig advies vormen of een nalatige verklaring bevatten;

(f) aanzetten tot het plegen van een misdrijf, instructies voor het plegen van een misdrijf of het bevorderen van criminele activiteiten;

(g) in minachting zijn van een rechtbank of een rechterlijk bevel overtreden;

(h) een inbreuk vormen op de wetgeving inzake rassenhaat of religieuze haat of discriminatie;

(i) godslasterlijk zijn.

(j) een inbreuk vormen op de wetgeving inzake officiële geheimen, of

(k) een schending vormen van een contractuele verplichting jegens een persoon.

U moet ervoor zorgen dat de Inhoud niet het onderwerp is en nooit het onderwerp is geweest van dreigende of daadwerkelijke juridische procedures of andere soortgelijke klachten.

Grafisch materiaal

Inhoud moet geschikt zijn voor alle personen die toegang hebben of kunnen krijgen tot de betreffende Inhoud en in het bijzonder voor kinderen ouder dan 12 jaar.

Inhoud mag geen expliciet, grafisch of onnodig geweld uitbeelden.

De inhoud mag niet pornografisch of seksueel expliciet zijn.

Feitelijke nauwkeurigheid

Inhoud mag niet onwaar, vals, onnauwkeurig of misleidend zijn.

Verklaringen over feiten in Inhoud en met betrekking tot personen (rechtspersonen of natuurlijke personen) moeten waar zijn; en verklaringen over meningen in Inhoud en met betrekking tot personen (rechtspersonen of natuurlijke personen) moeten redelijk zijn, eerlijk zijn en de basis van de mening aangeven.

Onzorgvuldig advies

Inhoud mag niet bestaan uit of juridisch, financieel, beleggings-, belasting-, accountancy-, medisch of ander professioneel advies bevatten, en u mag de Services niet gebruiken om juridische, financiële, beleggings-, belasting-, accountancy-, medische of andere professionele adviesdiensten te verlenen.

Inhoud mag niet bestaan uit of advies, instructies of andere informatie bevatten waarnaar kan worden gehandeld en die, indien ernaar wordt gehandeld, de dood, ziekte of persoonlijk letsel, schade aan eigendommen of enig ander verlies of schade kan veroorzaken.

Etiquette

 • Inhoud moet gepast, beschaafd en smaakvol zijn en in overeenstemming met algemeen aanvaarde normen van etiquette en gedrag op het internet.
 • Inhoud mag niet beledigend, misleidend, bedreigend, kwetsend, intimiderend, bedreigend, haatdragend, discriminerend of opruiend zijn.
 • De inhoud mag geen ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken.
 • U mag de Services niet gebruiken voor het verzenden van vijandige communicatie of communicatie die is bedoeld om te beledigen, met inbegrip van dergelijke communicatie gericht op een bepaalde persoon of groep mensen.
 • U mag de Services niet gebruiken om anderen opzettelijk boos te maken of te beledigen.
 • Je mag de Services niet onnodig overspoelen met materiaal over een bepaald onderwerp of onderwerpgebied, alleen of in combinatie met anderen.
 • U moet ervoor zorgen dat Inhoud geen duplicaat is van andere inhoud die beschikbaar is via de Services.
 • U moet ervoor zorgen dat Inhoud op de juiste manier wordt gecategoriseerd.
 • Gebruik passende en informatieve titels voor alle inhoud.
 • Indien van toepassing, moet je te allen tijde hoffelijk en beleefd zijn tegen andere gebruikers van de Services.

Marketing en spam

 • Zonder onze schriftelijke toestemming mag u de Services niet gebruiken voor enig doel met betrekking tot marketing, reclame, promotie, verkoop of levering van enig product, dienst of commercieel aanbod.
 • Inhoud mag geen spam zijn of spam bevatten, en u mag de Services niet gebruiken voor het opslaan of verzenden van spam - waaronder voor deze doeleinden alle onwettige marketingcommunicatie en ongevraagde commerciële communicatie wordt verstaan.
 • U mag geen spam of andere marketingcommunicatie versturen naar personen die gebruikmaken van een e-mailadres of andere contactgegevens die via de Services beschikbaar zijn gesteld of die u via de Services hebt gevonden.
 • Je mag de Services niet gebruiken om kettingbrieven, Ponzi-schema's, piramideschema's, matrixprogramma's, multilevel marketingschema's, "word snel rijk"-schema's of soortgelijke brieven, schema's of programma's te promoten, hosten of exploiteren.
 • U mag de Services niet gebruiken op een manier die kan leiden tot het op een zwarte lijst plaatsen van een van onze IP-adressen.

Gereguleerde bedrijven

 • Je mag de Diensten niet gebruiken voor enig doel met betrekking tot gokken, kansspelen, weddenschappen, loterijen, sweepstakes, prijsvragen of enige gokgerelateerde activiteit.
 • U mag de Diensten niet gebruiken voor enig doel dat verband houdt met het te koop aanbieden, verkopen of distribueren van geneesmiddelen of farmaceutische producten.
 • Je mag de Services niet gebruiken voor enig doel met betrekking tot het te koop aanbieden, verkopen of distribueren van messen, pistolen of andere wapens.

Bewaking

U erkent dat we de Inhoud en het gebruik van de Services actief kunnen controleren.

Datamining

U mag geen systematische of geautomatiseerde data scraping, data mining, data-extractie of data harvesting, of andere systematische of geautomatiseerde dataverzamelingsactiviteiten uitvoeren door middel van of in verband met de Services.

Hyperlinks

U mag met behulp van of door middel van de Diensten geen koppeling maken naar materiaal dat, indien het via de Diensten beschikbaar zou worden gesteld, inbreuk zou maken op de bepalingen van dit Beleid.

Schadelijke software

De Inhoud mag geen virussen, wormen, spyware, adware of andere schadelijke of kwaadaardige software, programma's, routines, toepassingen of technologieën bevatten of daaruit bestaan, en u mag deze niet promoten, verspreiden of uitvoeren door middel van de Services.

De Inhoud mag geen software, programma's, routines, toepassingen of technologieën bevatten of daaruit bestaan, en u mag deze niet promoten, verspreiden of uitvoeren door middel van de Diensten, die een wezenlijk negatief effect hebben of kunnen hebben op de prestaties van een computer of wezenlijke veiligheidsrisico's introduceren op een computer.

Andere verantwoordelijkheden van U bij het gebruik van de Diensten:

Als u de Services gebruikt en of u nu een natuurlijk persoon (privépersoon) vertegenwoordigt, een bedrijf of een geautoriseerde gebruiker van een bedrijf vertegenwoordigt dat de Services gebruikt, mag u niet:

 1. haar abonnementsrecht op Diensten in sublicentie geven aan groepsmaatschappijen of derden voor toegang tot en gebruik van de Diensten;
 2. de Diensten of haar account(s) beschikbaar maken voor anderen dan bevoegde gebruikers die door de Controller zijn toegestaan;
 3. de integriteit of prestaties van de Services of de gegevens van derden die daarin zijn opgenomen, verstoren;
 4. inhoud of materiaal van de Services opnieuw publiceren of verspreiden;
 5. te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot of wijzigingen aan te brengen in de Services, behalve zoals toegestaan;
 6. loadtests of penetratietests op de Diensten uitvoeren of een andere persoon verzoeken deze uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Controller;
 7. afgeleide werken te maken in of de Services te wijzigen of de Services te demonteren; met inbegrip van EMS Services;
 8. delen of inhoud van de Services niet kopiëren, framen, spiegelen of anderszins beschikbaar maken aan onbevoegde derden;
 9. reverse-engineering, reverse-compilatie of engineering van enig deel van de Services, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Services en materialen/algoritmabronnen/broncodes die als onderdeel daarvan worden geleverd, toegang verkrijgen tot de Services en materialen/algoritmabronnen/broncodes om een soortgelijk of concurrerend product of een soortgelijke of concurrerende service te bouwen;
 • functies, functies, processen, algoritmen, API (Application Programming Interface communicatie), communicatie- en beveiligingsmethoden of afbeeldingen van de Services te kopiëren;
 • informatie of gegevens uploaden naar de Services die de rechten van anderen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, privacy- of publicatierechten, auteursrechten of handelsgeheimen) schenden of kunnen schenden;
 • de Services te gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is; of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
 • Inhoud uploaden naar, verbinding maken met of gebruikmaken van de Services om activiteiten uit te voeren die de Services of een verwant systeem, database of programma kunnen beschadigen, verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen (inclusief door het gebruik of de verzending van virussen, Trojaanse paarden, malware, wormen, tijdbommen of bots;
 • de Diensten niet verkopen, doorverkopen, leasen of verhuren, overdragen, toewijzen, distribueren, weergeven, hosten, uitbesteden, bekendmaken of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar maken aan derden anders dan een bevoegde gebruiker voor bevoegd gebruik;
 • meer dan één individuele gebruiker delen of gebruiken, tenzij deze persoon door het bedrijf wordt vervangen als voormalige gebruiker waarover de controller door het bedrijf wordt geïnformeerd;
 • internet-"links" naar de Service te maken, te kopiëren, of enig deel van de Services, inclusief enige inhoud in de Services, te "framen" of te "spiegelen" op enige andere server of apparaat; geen enkel deel van de Services of Services en de materialen, broncodes mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, inclusief maar niet beperkt tot elektronische, mechanische, fotokopieer-, opname- of andere middelen;
 • enige rechten op de Diensten verwerven, uitdrukkelijk of stilzwijgend, anders dan de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend en alle rechten die niet uitdrukkelijk aan een bedrijf of natuurlijke persoon worden verleend, zijn voorbehouden aan de Controller.

Artikel 4. Beheer van de website

Voor een goed beheer van de site kan de controller op elk moment:

 • de toegang tot de website opschorten, onderbreken, beperken of weigeren voor een bepaalde categorie bezoekers
 • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

Artikel 5. Verantwoordelijkheden van de controller

 1. Th controller is niet aansprakelijk voor enige storing, verstoring, moeilijkheden of onderbreking in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen:
  1. Vanwege het gebruik van de website of Diensten die toegankelijk zijn via internet
  1. Voor het schenden van de voorwaarden van dit beleid
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die u of derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van verdere (juridische) stappen tegen de beheerder.
 4. Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (of U) (ab)gebruik van deze website en onze Diensten, heeft de controller het recht om alle daaropvolgende schade van U te (terug)vorderen.

Artikel 6. Verzamelen van gegevens

 • Uw persoonlijke of bedrijfsgegevens worden verzameld door Spenta B.V.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").
 • Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, generieke, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de beheerder hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en, indien van toepassing, om uw bestellingen te verwerken. Ze worden opgeslagen in een (elektronisch) register dat versleuteld is.
 • Informatie over uw gebruik van onze site, waaronder gegevens over uw bezoeken zoals bekeken pagina's en de bronnen die u opent. Dergelijke informatie omvat verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.
 • Informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor informatie of een aankoop doet.
 • Informatie die u verstrekt wanneer u op welke manier dan ook met ons communiceert.
 • We geven je gegevens nooit aan derden om ze te gebruiken om je informatie te geven over niet-gerelateerde goederen of diensten.

Artikel 7. Rechten met betrekking tot informatie

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ems-soft.com
 • Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs (ID), waarop je je handtekening zet en het adres vermeldt waarop we contact met je kunnen opnemen.
 • Binnen 1 maand voor het ingediende verzoek ontvang je een antwoord van ons. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 8. Wettelijke verplichtingen

 • In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een gebruiker (jij) wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verwerkingsverantwoordelijke verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 • Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website, zal de beheerder bij het opvragen van deze gegevens aangeven dat deze informatie verplicht is.

Artikel 9. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 • U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de controller. Als u dit niet wenst, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@ems-soft.com
 • Uw persoonlijke gegevens worden niet gebruikt met partners voor commerciële doeleinden.
 • Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene(n). De verantwoordelijke voor de verwerking is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

Artikel 10. Bewaren van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die wettelijk is bepaald of is overeengekomen met onze klanten als onderdeel van het gebruik van de Services.

Artikel 11. Cookies

Cookies geven informatie over de computer die door een bezoeker wordt gebruikt. Het is in ons legitieme belang om waar nodig cookies te gebruiken om informatie over uw computer te verzamelen om ons te helpen onze website te verbeteren.

We kunnen informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van cookies. Wanneer deze cookies worden gebruikt, worden ze gedownload naar uw computer en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Dergelijke informatie identificeert u niet persoonlijk; het zijn statistische gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten.

U kunt de instellingen op uw computer aanpassen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kunt u doen via de "instellingen" op uw computer. Lees voor meer informatie het advies op AboutCookies.org.

 1. We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 2. Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inloggegevens te verzamelen
 3. Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
 4. We gebruiken de volgende cookies op onze website:

Google Analytics

Artikel 12. Bewaren van uw persoonsgegevens

Bij de exploitatie van onze website kan het nodig zijn om gegevens die we van u verzamelen over te dragen naar locaties buiten de Europese Unie voor verwerking en opslag. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle redelijke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen.

Spenta gebruikt een eigen onafhankelijk platform om gegevens op te slaan. De provider van de cloud is een EU provider en is ISO27001 gecertificeerd.

Helaas is het verzenden van informatie via het internet niet volledig veilig en kan dergelijke informatie soms worden onderschept. We kunnen de veiligheid van gegevens die u ons elektronisch stuurt niet garanderen, het verzenden van dergelijke informatie is geheel op eigen risico.

Artikel 13. Koppelingen met derden

Bij gelegenheid nemen we op deze website links op naar derden. Wanneer we een link plaatsen, betekent dit niet dat we het privacybeleid van die site onderschrijven of goedkeuren. U dient hun privacybeleid te lezen voordat u persoonlijke gegevens naar hen verzendt.

Artikel 14. Beeldmateriaal en aangeboden product

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal bij aangeboden producten op onze website.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de verzamelaar gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd indien er een geschil ontstaat met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 16. Contact

Voor vragen over het beleid, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact met ons opnemen via info@ems-soft.com. U kunt ook het contact gedeelte van de EMS website bezoeken voor meer informatie over de website van EMS op www.ems-soft.com.

Spenta BV